Heb ik een fundering nodig om een loods te plaatsen?

Fundering loods

Voor u een loods gaat plaatsen, moet u een keuze maken voor het soort ondergrond waarop u de loods gaat plaatsen. Een Kroftman loods is gemaakt van lichtgewicht staalkokers of stalen c-profielen. Het totaalgewicht van de loods is veel lager dan de meeste traditionele loodsen. U kunt een Kroftman loods daardoor altijd plaatsen zonder betonfundering. De loodsen zijn te plaatsen op Stelconplaten (betonnen vloerplaten), of een ander type harde ondergrond zoals asfalt, straatwerk, ingeklonken zand, grind of puinfractie. Toch kunnen er redenen zijn om wel te kiezen voor een betonfundering. Hieronder vindt u meer informatie over elk van de drie typen ondergrond waarop u een Kroftman loods kunt plaatsen.

Let op: Gaat u (laten) graven met een machine? Om gevaarlijke situaties te voorkomen bent u wettelijk verplicht vooraf een graafmelding te doen. Dit heet ook wel KLIC-melding. Aanvraag KLIC-melding

Kroftman buyers guide loodsen

 

Optie 1: Uw loods met grondpennen verankeren op een harde ondergrond

Onze loodsen zijn te plaatsen op een harde ondergrond zoals asfalt, straatwerk, ingeklonken zand, grind of puinfractie. Deze optie is geschikt voor tijdelijke of semi-permanente bouw. U verankert de loods aan de ondergrond met grondpennen van 1.200 mm lang en ∅25mm in diameter. De grondpennen zijn niet inbegrepen in de standaardprijs van onze loodsen. Deze dient u los bij te bestellen. Het oppervlak waar u de loods plaatst moet vlak zijn met een afschot van maximaal 1 cm per meter in maximaal één richting. Een gebogen oppervlak is niet mogelijk. Afschot in het montageoppervlak moet u opvullen voor u de loods plaatst. Kiest u voor montage door ons montageteam, dan kan ons montageteam dit voor u doen tegen een meerprijs.

Grondpennen gebruiken voor uw loods

Omdat onze loodsen standaard zijn ontworpen voor verankering op een betonfundering, hebben de basisprofielen geen gaten voor grondpennen. Bij verankering door middel van grondpennen moet u zelf de ankergaten van 30 mm in diameter boren in de stalen bodemprofielen. Op de afbeelding, uit onze montagehandleiding, ziet u onderdeel K005. Deze komt op de baserail (onderdeel 07) en geeft aan waar de (in dit geval) twee ankergaten moeten komen. Deze boort u met de meegeleverde gatenzaag (blauw/grijs gekleurd in de tekening) uit in de baserail. In verband met slijtage krijgt u meerdere passende gatenzagen meegeleverd met de loods.

Grondpennen

Bij de grotere loodsen moet u veel grondpennen bijkopen. Ook is het lastig deze harde ondergronden over een groot oppervlak waterpas te krijgen. De loods zal hierdoor minder goed aansluiten. Als u gaat voor kwaliteit, dan adviseren wij u grotere loodsen op een betonfundering te plaatsen. Dat kost wat meer, maar aan een grote hoeveelheid grondpennen zijn ook kosten verbonden. Het levert u wel een betere kwaliteit ondergrond op voor uw loods.

Voordelen van verankering van uw loods met grondpennen

 • Installatie van uw loods met grondpennen bespaart tijd en geld en is zeer geschikt wanneer alleen tijdelijke bouw is vereist of toegestaan. Deze optie is voordelig en snel. De reden waarom het sneller is, is dat u gebruik kunt maken van de ondergrond die er al ligt. Het bouwen van een fundering of het plaatsen van betonplaten kost meer tijd. Houdt u er echter wel rekening mee dat het opbouwen van een loods met grondpennen meer tijd kost dan het opbouwen van een loods met betonankers. Er gaan allereerst meer grondpennen in de bodem dan ankerbouten en bovendien moeten grondpennen veel dieper de grond in. Dit vergt dus meer tijd en moeite.
 • Dit is de voordeligste ondergrond voor uw loods.

Nadelen van verankering van uw loods met grondpennen

 • Deze ondergrond is niet geschikt als u zoveel mogelijk wilt voorkomen dat er water via de ondergrond de loods inkomt.
 • U moet zelf ankergaten met ∅30mm boren in de stalen baserail.
 • De grondpennen zijn niet inbegrepen in de prijs van een loods. U kunt deze bijbestellen tegen een meerprijs.
 • Montage met grondpennen is niet toegestaan voor permanente toepassingen.
Montage met grondpennen is minder geschikt voor grote loodsen.

Loods op bestrating met grondpennen

Een loods (E500) op bestrating met grondpennen

 

Optie 2: Uw loods bouwen op gestandaardiseerde betonplaten zoals Stelconplaten

Wat zijn gestandaardiseerde betonplaten zoals Stelconplaten?

Een Stelconplaat is een betonnen vloerplaat van gestandaardiseerde afmetingen die veel gebruikt wordt als tijdelijke of permanente verharding van bijvoorbeeld inpandige bedrijfsvloeren, opslagterreinen of wegen. Met Stelconplaten wordt vaak een gewone betonplaat of industrieplaat bedoeld. Stelcon is een merknaam die staat voor een kwalitatief en gecertificeerd product. De Stelconplaat is specifiek bedoeld voor onder andere bedrijfsvloeren. De prijs van Stelconplaten ligt hoger dan voor andere betonplaten. Andere merken betonplaten voldoen ook als ondergrond voor een Kroftman loods.

De druk die betonplaten kunnen verdragen wordt in aslast aangegeven omdat deze betonplaten vooral worden gebruikt in situaties waarin er (vracht)auto’s overheen kunnen rijden. Betonplaten hebben een stalen hoekrand of vellingkanten. Beide opties gaan het afbrokkelen van de hoeken van de platen tegen. Alle opties zijn te gebruiken als ondergrond voor uw loods.

Betonplaten zijn voorzien van wapening. Wapening is versterking van de betonplaat door het toevoegen van staaldraden, ingegoten in het beton. Hierdoor is de betonplaat beter bestand tegen trekkrachten. Betonplaten zijn zeer goed bestand tegen druk. De spanningen die in de plaat optreden bij het belasten, worden geheel opgenomen door het beton. Om slijtage tegen te gaan zijn betonplaten vaak voorzien van een deklaag van een harde steensoort zoals graniet of kwarts.


Hoeveel gewicht kunnen betonplaten dragen?

De dikte van de betonplaten bepaald in belangrijke mate de druk die de plaat kan dragen. De druk wordt aangegeven in aslast. Stelconplaten van 16 cm dik kunnen bijvoorbeeld een aslast van 20 ton dragen. De aslast is afhankelijk van het beton, de wapening en de dikte van de betonplaat. Daarnaast is de aslast ook afhankelijk van andere factoren zoals de ondergrond waarop de betonplaten worden gelegd. Daarom zijn er legvoorschriften voor het plaatsen de platen.

Voorwaarden bij montage met betonankers op een vloer van prefab betonplaten

 • Voor onze loodsen adviseren wij dat u een ruim vloerveld van prefab betonplaten van 200 x 200 x 16 cm aanlegt in een zandbed van minimaal 45 cm, of dieper. De diepte van het zandbed moet in ieder geval komen tot aan de vorstgrens. Deze vorstgrens varieert per locatie. Als grondwater onder het fundament gaat bevriezen en weer ontdooien veroorzaakt dit beweging waardoor het fundament los komt te liggen. Dat voorkomt u door het fundament tot aan de vorstgrens te leggen.
 • Het betonoppervlak moet groter zijn dan de oppervlakteafmetingen van de loods volgens de Kroftman bouwtekeningen. We adviseren de betonplaten midden onder de gevel te leggen om opwippen van de platen te voorkomen. In ieder geval moet er voldoende ruimte zijn om de ankerbouten in de baserail in vast te zetten zonder dat u het risico loopt dat het beton gaat scheuren. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte constructie (zoals ondergrond en plaatdikte) van de prefab betonvloer. U ontvangt van ons een ‘eenvoudige’ waterslag die het hemelwater, dat langs de wanden omlaag loopt, wegleidt van de loods. Echter afhankelijk van de betonplaten zal er rondom de loods water blijven staan met de kans dat het terugloopt en onder de baserail door de loods in sijpelt. Om dit uit te sluiten adviseren wij een betonfundament, zie optie 3. Hieronder een schematische weergave van deze ‘eenvoudige’ waterslag.

Waterslag eenvoudig

 • Het montageoppervlak moet vlak zijn. Eventuele oneffenheden mogen max. 5 mm hoog of diep zijn, en het afschot maximaal in één richting en maximaal 1 cm per meter. U kunt geen loods plaatsen op een hol, bol of scheluw oppervlak.
 • Voldoet uw vloer aan de voorwaarden, dan kunt u de bodemprofielen van de loods verankeren met betonankers . Deze zijn bij de kosten inbegrepen. Door de aanwezige plaatvoegen is er geen waterdichte aansluiting mogelijk. Daarom is deze vloer niet geschikt als u wil voorkomen dat er water via de ondergrond de loods binnendringt.

Voordelen

 • Zowel geschikt voor permanent gebruik als tijdelijke oplossing. De Stelconplaten kunnen in het geval van tijdelijke bouw snel weer verwijderd worden en zijn herbruikbaar.
 • Deze optie is voordeliger en sneller te plaatsen dan een betonfundering.
 • U verankert de loods met betonankers. Deze zijn bij de kleinere loodsen kosteloos en voor de grotere loodsen betaalt u een kleine meerprijs van ongeveer 150 euro. Als u precies wilt weten wat de kosten zijn, vult u dan, geheel vrijblijvend, onze offertetool in.
 • De gaten voor de betonankers zijn al voorgeboord in de bodemprofielen.


Nadelen

 • Door de plaatvoegen kan er vocht de loods inkomen.
 • Deze optie is duurder dan verankering op bestrating, asfalt of ingeklonken zand/grindbodem.

Loods op Stelcon-platen

Loods op betonplaten

Een loods op Stelcon-platen

Optie 3: Uw loods bouwen op een betonfundering

Deze optie is geschikt voor permanente bouw en de beste optie als u uw loods vochtvrij wil houden. Mits goed gelegd, zorgt een betonfundering voor de beste aansluiting met de loods. Wij maken zelf geen betonfunderingen. U kunt hiervoor een bouwbedrijf naar keuze inschakelen. Voor een loods kunt u een strookfundering, met of zonder vloer, laten aanleggen conform de maten op onze bouwtekeningen.

Wat is een strookfundering

Een strookfundering, ook wel ringfundering genoemd, is een fundering die onder draagmuren wordt gebouwd (figuur 3). De strookfundering bestaat uit een dikke strook gewapend beton op een zandgrond. Een strokenfundering is een fundering op staal. In Nederland kennen we nog een ander type fundering en dat is de fundering op palen. Een fundering op staal is meestal goedkoper dan een fundering op palen. Een fundering op staal is niet gemaakt van staal. Het is een fundering geplaatst op ‘het staal’. Een oudhollandse term die staat voor ‘beschikbare ondergrond’. Beschikbare ondergrond is de grond waar je daadwerkelijk op kunt bouwen. Bij een fundering op staal is dat zand. Omdat de fundering niet diep de grond in gaat, moet de zandlaag wel aan het grondoppervlak liggen. Er kan tot maximaal drie meter afgegraven worden wanneer de zandgrond niet aan het oppervlak ligt. Is er op drie meter diepte nog geen zandgrond, dan is een fundering op palen wellicht de enige optie. Om zeker te weten waar uw ondergrond uit bestaat, begint elke funderingsklus met een bodemonderzoek.

Ringfundament of strookfundering

Voorbeeld van een strookfundering, ook wel ringfundament genoemd

Bodemonderzoek essentieel voor een betonfundering

Als u een fundering wilt aanleggen, dan is de eerste stap een bodemonderzoek. De zogeheten sondering. Niet elke ondergrond is geschikt om op te bouwen. Woont u in een veen- of kleigebied, dan kunt u deze veen- of kleigrond afgraven tot een steviger ondergrond bereikt wordt, zoals zand. Na het bodemonderzoek weet u hoeveel draagvermogen de grond heeft. Kroftman levert van elke loods gratis een sterkteberekening, inclusief sneeuw- en windbelasting, aan. Op basis van het draagvermogen van de grond, de sneeuw- en windbelasting en de sterkteberekeningen van de loods weet de bouwer welk fundament nodig is voor uw nieuwe loods.


Eisen aan de fundering

 • Voor een strokenfundering moet de aanlegdiepte op minimaal de vorstgrens liggen. Als de grond onder de loods bevriest en vervolgens ontdooit, dan wordt de vloer iets opgetild en kan de vloer scheef terugzakken. De vorstgrens is de gronddiepte tot waar de grond in de winter kan bevriezen. Deze grens verschilt van plek tot plek. In Nederland komt de vorst vaak niet dieper dan zo’n 60 centimeter. Laat u zich van tevoren informeren of dat ook geldt voor uw regio.
 • Het is belangrijk dat er geen mantelbuizen, rioleringsbuizen en/of bliksemafleiders op een plek zitten waar de profielen van de loods gemonteerd worden. Het betonoppervlak moet horizontaal, vlak en uitgehard zijn voor de loods geplaatst kan worden. Bij oneffenheden hoger en/of dieper dan 5mm is een goede aansluiting niet mogelijk. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de fundering voldoet aan sterkteberekeningen van de loods en aan (lokale) wet- en regelgeving.
 • De betonfunderingen moeten exact voldoen aan de oppervlakteafmetingen zoals vermeld in onze bouwtekeningen. We bedoelen daarmee de lengte, breedte en omtrek van de fundering. De constructieve details van het fundament bepaalt uw aannemer. De exacte oppervlakteafmetingen zijn van belang voor het aanbrengen van de omlijsting of waterslag. Deze moet precies aansluiten rondom de fundering om hemelwater over de rand van de fundering te leiden. Op onderstaande tekening ziet u een plaatje van deze waterslag. Water kan ook vanuit het omringende maaiveld op het fundament terecht komen. Om dit te voorkomen moet het fundament enkele centimeters hoger zijn dan het maaiveld. Het betonoppervlak dient volkomen vlak en waterpas te zijn voor de best mogelijke aansluiting van de wanden.

Waterslag kort

Samenvattend kunnen we stellen dat een goed gelegde betonfundering vlak is, zonder hobbels, en waterpas ligt. De fundering komt tot de vorstgrens en ligt enkele centimeters boven het maaiveld. Dit is een goede ondergrond voor het plaatsen van een Kroftman loods. Verder is het fundament enkele centimeters groter dan de baserail. Dit is nodig om de baserail stevig aan de ondergrond te kunnen verankeren. Tegelijk mag het fundament niet te ver uitsteken. Een Kroftman loods is voorzien van een waterslag die valt over de rand van het fundament. Deze waterslag zorgt ervoor dat hemelwater dat tegen de gevels valt, weg wordt geleid. Zonder waterslag zou er water op de uitstekende rand van de fundering blijven staan met het gevaar dat het onder de baserail door de loods in zou sijpelen.

Moet ik gewapend beton gebruiken?

Beton is in staat drukkrachten op te nemen maar heeft een mindere treksterkte. Veel constructievormen, zoals balken en vloeren, zullen bij belasting willen doorbuigen. Daarbij ontstaan in de bovenzijde van de constructie drukkrachten en aan de onderzijde trekkrachten.

Het beton moet dan worden gecombineerd met een materiaal dat deze trekspanning kan opnemen. In de meeste gevallen wordt hiervoor staal gebruikt. Door het versterken van het beton met staaldraden, ingegoten in het beton, is het beton beter bestand tegen trekkrachten. Het toevoegen van staal aan beton wordt wapening genoemd en we hebben het dan over gewapend beton. De wapening vormt als het ware de ruggengraat van de betonconstructie.

Voor onze loodsen is gewapend beton nodig, zodat de betonfundering bestand is tegen zowel druk- als trekkrachten.

Kosten van een betonfundering

Het maken van een betonfundering is een complexe klus die per situatie kan verschillen. Daarom is het lastig een gemiddelde prijs te bepalen. Deze kan variëren van enkele duizenden tot enkele tienduizenden euro’s. Vraagt u het bouwbedrijf altijd om een prijsopgaaf voor ze met de werkzaamheden beginnen. Dan komt u niet achteraf voor verrassingen te staan. Factoren die de prijs bepalen zijn: de reden van de aanleg (wat komt er op de fundering te staan), het soort fundering, de afvoer van de grond en de materiaalkosten.

De voordelen van een betonfundering (strookfundering)

 • U heeft aanzienlijk minder beton nodig als u alleen een strookfundering stort, zonder vloer. Wilt u echter zo min mogelijk last hebben van grondwater, dan raden we aan wel een betonvloer te storten.
 • De beste ondergrond voor een loods. Een goed gelegde betonfundering is volkomen vlak voor een zo goed mogelijke aansluiting van de wanden. Hoe kleiner de kieren, des te minder ruimte er is voor water om de loods in te sijpelen.
 • Een lange levensduur en daarom geschikt voor permanente bouw.

 

De nadelen van een betonfundering (strookfundering)

 • Niet geschikt voor zachte ondergronden zoals veen of klei.
 • Duurder dan betonplaten/Stelconplaten of grondpennen.

 

De drie typen ondergrond voor de Kroftman loodsen op een rijtje

  Bouwen op harde ondergrond met grondpennen Bouwen op betonplaten/Stelcon-platen Bouwen op betonfundering (strookfundering)
Bevestigen loods op ondergrond d.m.v.: Grondpennen Betonakers Betonankers
Waterdicht Nee Nee Nee, maar wel de beste ondergrond om binnendringen van water te voorkomen
Geschikt voor grote(re) loods Kan, maar adviseren we niet Kan, maar adviseren we niet Ja
Geschikt voor tijdelijk en/of permanente bouw Alleen geschikt voor tijdelijke bouw Geschikt voor tijdelijke en permanente bouw Alleen geschikt voor permanente bouw
Prijsklasse Voordeligste optie Duurder dan grondpennen, goedkoper dan betonfundering Duurste optie
Overig U moet zelf ankergaten boren in de bodemprofielen Betonplaten/Stelcon-platen zijn herbruikbaar Een betonfundering kan alleen op zandgrond, een bodemonderzoek is nodig

 

Wij hopen dat bovenstaande informatie helpt een weloverwogen keuze te maken. Als u precies wilt weten wat de loods van uw keuze kost, vult u dan vrijblijvend onze offertetool in. Hieruit komt een offerte die wij u per e-mail toesturen waarin u in één oogopslag ziet wat de kosten en transportkosten zijn voor uw loods. U kunt meerdere offertes maken en verschillende opties aanvinken. Zo kunt u deze goed vergelijken.

Heeft u toch nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen