Zo werkt de tool ‘Ontdek of uw gewenste loods past op uw perceel’

Zo werkt de tool ‘Ontdek of uw gewenste loods past op uw perceel.’

Een loods op een eigen stuk grond plaatsen is niet voor iedereen weggelegd. Zeker voor particulieren of kleine ondernemingen kan ruimte schaars zijn. Onze kleinste loods, in het aantal vierkante meters, is de H606. Deze is 6 meter breed en 5,8 meter lang. U heeft voor deze loods minimaal (6m x 5,8m=) 35 m2 aan ruimte nodig. En dan laten we de eisen aan de ruimte om de loods heen nog buiten beschouwing. We hebben daarom een tool voor u ontwikkeld waarop u kunt zien hoe een loods op uw perceel past. U leest in dit blog meer over:


Hoe werkt de tool ‘Ontdek of uw gewenste loods past op uw perceel’

Wij hebben speciaal voor onze loodsen een tool ontwikkeld waarmee u één van onze loodsen, met de door u gewenste afmetingen, op uw perceel kunt plaatsen. Deze tool werkt met Google Maps. U zoekt uw perceel op en plaatst de loods hierop. Vervolgens kunt u de loods op elke gewenste plek neerzetten, draaien, enz. Op die manier krijgt u al een veel beter beeld bij de mogelijkheden en wat handig is voor uw locatie. Hieronder de vijf stappen voor het gebruik van deze tool: 

  1. Open de tool door op de banner te klikken (zie afbeelding van de banner hieronder). Bij ‘Zoek uw locatie’ voert u uw adres in. U ziet vervolgens uw perceel verschijnen

    Tool 'Ontdek of uw gewenste loods past op uw perceel’
  2. Sleep het perceel goed en zoom in naar wens. 

  3. Bij de groene pijlen in het blauwe vierkantje geeft u de gewenste breedte, lengte en hoogte van de loods in. 
    Instellen maten loods
  4. De loods verschijnt als een groen rechthoekje op uw perceel. U kunt de loods draaien en slepen naar de plek op uw perceel waar u wilt. Met de blauwe pijlen kunt u de loods draaien.

  5. Zijn de afmetingen en de locatie naar wens, dan kunt u een foto opslaan van het plaatje en deze downloaden. U kunt vervolgens op het winkelmandje klikken om direct op onze website passende loodsen te zien. Hier kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen die u direct in uw mailbox ontvangt. Zo heeft u snel en handig alle informatie op een rij.

Hieronder ziet u een afbeelding van een perceel met daarop een Kroftman loods, zoals dit er in onze tool uitziet.

Een perceel met een Kroftman loods

Welke eisen worden er gesteld aan de vrije ruimte om de loods heen?

Als u de loods op uw perceel plaatst, is het verstandig er wel rekening mee te houden dat er om de loods heen, voldoende vrije ruimte nodig is. Ruimte om de loods op te bouwen maar ook om aan wet- en regelgeving te voldoen. Denkt u bijvoorbeeld aan: 

1. De afstand tussen de loods en de erfgrens

Een belangrijke eis uit het Bouwbesluit om rekening mee te houden is die over brandveiligheid. Onze loodsen hebben geen brandwerende gevels. Dit is vanuit het Bouwbesluit ook niet verplicht bij gebouwen met een ‘lichte industriefunctie’. Er moet dan wel een veilige afstand tot de erfgrens worden aangehouden om te vermijden dat een brand kan overslaan. Om dit te voorkomen, mag de straling van een brand op de tegenoverstaande gebouwen niet meer dan 15 kW/m2 bedragen

PH Bouwadvies heeft een zogenaamde ‘stralingsberekening’ uitgevoerd voor onze loodsen om uit te rekenen wat een veilige afstand tot de erfgrens is. Uit de berekening van PH Bouwadvies blijkt dat bij een brand in een Kroftman loods, de stralingswaarde, vanaf 3 meter van de erfgrens, op de tegenoverstaande gevel 14,39 kW/m2 bedraagt. Dit is minder dan de maximale 15 kW/m2. Of te wel, als u op 3 meter van de erfgrens een Kroftman loods plaatst worden er geen verdere eisen aan de brandwerendheid van de gevel gesteld.  

U moet deze minimale afstand tot de erfgrens dus altijd aanhouden. Houd u ook rekening met de rechten van uw buren als u gaat (ver)bouwen. U mag bijvoorbeeld de privacy van uw buren niet schenden. U mag daarom geen raam of deur plaatsen binnen 2 meter van de erfgrens. 

Deze afstanden tot de erfgrens kunt u op onze tool niet goed zien. Wilt u echt een situatietekening maken, dan kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een site als Planviewer. U kunt hier een situatietekening van uw perceel downloaden voor ongeveer 20 euro. U tekent het object dat u wilt plaatsen, in dit geval de loods, op schaal in.

Kroftman buyers guide loodsen

2. De benodigde ruimte om de loods op te bouwen

Er moet altijd minimaal 150 cm vrije ruimte om de gehele loods worden aangehouden. Dat heeft te maken met de veiligheidseisen. Voor de opbouw op hoogte is een rolsteiger verplicht. Om een rolsteiger te plaatsen is minimaal 150 cm aan ruimte nodig. 

Wij hopen dat bovenstaande informatie helpt een weloverwogen keuze te maken. Als u precies wilt weten wat de loods van uw keuze kost, vult u dan vrijblijvend onze offertetool in. Wij vragen u uw postcode in te vullen, om de transportkosten van uw loods te berekenen. Als u de offerte heeft aangevraagd, ontvangt u binnen enkele minuten uw inloggegevens voor uw persoonlijke Kroftman pagina. Hier vindt u de offerte met de totaalprijs inclusief eventuele transportkosten.

U kunt meerdere offertes maken en verschillende opties aanvinken. Zo kunt u deze goed vergelijken.   

Heeft u toch nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen