Is Kroftman financieel gezond?

Is Kroftman financieel gezond?

Met de aanschaf van een loods zijn vaak grote bedragen gemoeid. Geld overmaken naar een organisatie waarmee u alleen telefonisch of digitaal contact heeft gehad, vraagt om vertrouwen. Wellicht stelt het u gerust dat u, voor orders boven de € 5.000, een bedrag van 50% van de kosten aanbetaalt. Bij aflevering controleert u of de levering juist, volledig en onbeschadigd is, waarna u de overige 50% direct aan ons overmaakt. Een afspraak gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Bovendien bestaan wij inmiddels al 15 jaar en hebben we ruim 13.000 projecten wereldwijd afgerond. Dat kan alleen als je een betrouwbare partner bent en een financieel gezond bedrijf. In dit blog leest u hier meer over.  

1. Maakt Kroftman Winst? 
2. Waarom moet ik aanbetalen? 
3. Heeft Kroftman een gespreid klantenportfolio?
4. Wat zijn de financiële vooruitzichten?
5. Jaarrekening opvragen KvK 

1. Maakt Kroftman winst?

Kroftman heeft in de afgelopen 15 jaar ruim 13.000 projecten gerealiseerd. We hebben al jaren een positief resultaat. Om klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Kroftman de laatste jaren fors geïnvesteerd, en blijven we investeren. In het ontwikkelen van nieuwe producten, het aanboren van nieuwe markten en in de organisatie zelf. Inmiddels werken er zo’n 40 medewerkers in loondienst voor Kroftman. 

2. Waarom moet ik aanbetalen?

Kroftman koopt een deel van haar producten in in Azië. De inkoop van deze producten moeten wij voorfinancieren. Om de impact hiervan op ons werkkapitaal te verkleinen vragen wij om een aanbetaling van onze klanten. Hierdoor zijn wij in staat onze liquiditeitspositie op orde te houden en onze leveranciers op tijd te betalen. Zodat we altijd voldoende voorraad hebben om tijdig te kunnen leveren aan u en onze andere klanten. De grondstofprijzen zijn momenteel niet stabiel. Dat is mede een reden waarom wij een betalingstermijn van 7 dagen hanteren. De prijzen kunnen in een paar dagen tijd alweer gestegen zijn.

Kroftman buyers guide loodsen

3. Heeft Kroftman een gespreid klantenportfolio?

De opslagoplossingen van Kroftman zijn producten waar een klant jaren mee vooruit kan. Dat betekent dat het merendeel van onze klanten éénmalige klanten zijn. We verkopen bij Kroftman drie soorten opslagoplossingen; loodsen, tenten en containeroverkappingen. Iedere productgroep kent een ander type klant. In dat opzicht heeft Kroftman een zeer gespreid klantenportfolio en is daarmee niet financieel afhankelijk van enkele grote klanten.  

4. Wat zijn de financiële vooruitzichten?

De omzetgroei die voor 2022 wordt verwacht zal op een iets hoger niveau liggen dan over boekjaar 2021. Dat komt omdat we nog steeds in een verdere groei investeren. Mede vanwege de investeringen die Kroftman doet, wordt voor de komende jaren telkens een omzetgroei verwacht.

5. Jaarrekening opvragen KvK 

Zoals u hieronder ziet, voldoet Kroftman aan de verplichting om haar jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Als klein bedrijf bestaat onze jaarrekening uit een verkorte balans en een toelichting. Het eigen vermogen van Kroftman is positief. De solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) van Kroftman bedraagt op onze laatst vastgestelde jaarrekening op 31 december 2021 circa 43%. Wilt u onze jaarrekening zelf inzien, dan kunt u deze tegen een kleine vergoeding van € 3,15 opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Overzicht van op te vragen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel

Overzicht van op te vragen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel

Wij hopen dat bovenstaande informatie helpt een weloverwogen keuze te maken. Als u precies wilt weten wat de loods van uw keuze kost, vult u dan vrijblijvend onze offertetool in. Bij de laatste vraag vult u uw postcode in. Hieruit komt een offerte die wij u per e-mail toesturen waarin u in één oogopslag ziet wat de kosten en transportkosten zijn voor uw loods. U kunt meerdere offertes maken en verschillende opties aanvinken. Zo kunt u deze goed vergelijken.

Heeft u toch nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen