Hoe brandveilig is een Kroftman loods?

Hoe brandveilig is een Kroftman loods?

Wist u dat uit de Risicomonitor Bedrijfsbranden blijkt dat er in 2020 3617 bedrijfsbranden gemeld zijn in Nederland? Dat zijn er 10 per dag, ondanks dat veel bedrijven in 2020 door de pandemie dicht waren en werknemers veelal thuiswerkten. De meeste branden ontstonden in panden met een industriële functie (30 procent), gevolgd door kantoren (23 procent) en winkels (20 procent). We hopen het nooit mee te maken, een brand. Toch kan het ook u overkomen. Het is daarom zeker verstandig stil te staan bij wat er gebeurt als er brand ontstaat in een van onze loodsen. In dit blog zullen we ingaan op:


Kroftman buyers guide loodsen

Het verschil tussen ‘brandwerend’ en ‘brandvertragend’? 

De termen ‘brandwerend’ en ‘brandvertragend’ worden vaak door elkaar gebruikt maar er is een duidelijk verschil. Bij ‘brandvertragend’ gaat het om het brandgedrag van een bepaald materiaal. Er wordt gekeken naar onder andere vlamverspreiding, druppelvorming en rookontwikkeling van het brandende materiaal. Je kunt vervolgens spreken over de brandklasse waaraan het materiaal voldoet. 

‘Brandwerend’ heeft betrekking op gehele ruimten en constructies, zoals een muur met deur of stalen draagconstructie. Bij een bepaalde ruimte wordt onder andere gemeten hoe lang het duurt voor de brand doorslaat naar een andere ruimte (branddoorslag), bij een stalen constructie wordt gekeken hoe snel deze onder invloed van vuur en hitte bij een bepaalde ballast bezwijkt. Je kunt vervolgens spreken van een brandwerendheid van een bepaald aantal minuten.

Eisen aan brandveiligheid in Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 staat onder Afdeling 2.2 ‘Sterkte bij brand’ vermeld wat de eisen zijn op het gebied van brandwerendheid voor verschillende gebouwen. De eisen voor de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken van een gebouw is afhankelijk van het soort bouwwerk en het gebruik daarvan. Belangrijk is dat het bouwwerk bij brand veilig kan worden verlaten en doorzocht. De eisen hiervoor kunnen van geval tot geval sterk verschillen. U kunt zich voorstellen dat de eisen strenger zijn voor een schoolgebouw waarin zich veel kinderen bevinden, dan voor een loods met een opslagfunctie.

De brandveiligheid van Kroftman loodsen

In het Bouwbesluit 2012 worden gebouwen ingedeeld in bepaalde categorieën. Per categorie zijn de (brand)veiligheidseisen vastgesteld. Onze loodsen zijn bedoeld voor opslag en vallen hiermee onder de categorie ‘lichte industriefunctie’. Dat betekent dat er vrij lichte eisen worden gesteld aan een opslagloods als het aankomt op brandveiligheid. Zo zijn er voor onze loodsen geen brandwerende gevels verplicht, en onze loodsen hebben deze dan ook niet. Zonder brandwerende gevels moet brandoverslag richting het buurperceel worden voorkomen door op voldoende afstand van de erfgrens te bouwen. Wat een veilige afstand tot de erfgrens is, heeft Kroftman laten berekenen door PH Bouwadvies. PH Bouwadvies heeft een zogenaamde ‘stralingsberekening’ uitgevoerd voor een van onze loodsen.

Om te vermijden dat een brand tussen twee tegenoverstaande gebouwen kan overslaan, mag de straling van een brand op de tegenoverstaande gebouwen niet meer dan 15 kW/m2 bedragen. Boven deze (wettelijk bepaalde) grens, zal onbehandeld hout spontaan kunnen gaan branden zonder dat er open vuur aanwezig is. Met andere woorden, als door een constructie meer dan 15 kW/m2 warmtestraling heen komt, dan is de kans groot dat er aan de niet-vuurzijde ook een brand ontstaat zonder dat daar vlammen hoeven te komen.

Uit de berekening van PH Bouwadvies blijkt dat de stralingswaarde, vanaf 3 meter van de erfgrens, op de tegenoverstaande gevel 14,39 kW/m2 bedraagt. Dit is minder dan de maximale 15 kW/m2. Of te wel, als u op 3 meter van de erfgrens een Kroftman loods plaatst worden er geen verdere eisen aan de brandwerendheid van de gevel gesteld.

Vergroten van de brandveiligheid van uw loods

Hieronder geven wij u enkele tips hoe u de brandveiligheid van uw loods kan vergroten.

1. Kies voor dikkere geïsoleerde beplating voor uw loods 

Bovenstaande berekening geldt voor onze ongeïsoleerde loodsen en de geïsoleerde loodsen met geïsoleerde beplating van 40 mm dik. Op dit moment bieden we alleen geïsoleerde loodsen aan met 40 mm dikke beplating. Op korte termijn komt daar een tweede optie bij en kunt u, voor een meerprijs, ook kiezen voor geïsoleerde beplating van 100 mm dik. De verwachting is dat deze dikkere beplating beter beschermt tegen brand van buitenaf en er dichter op de erfgrens gebouwd kan worden. Dit zullen we nog laten berekenen.

2. Installeer een sprinklerinstallatie in uw loods 

Wilt u de brandveiligheid voor mens en inboedel vergroten, dan zou u een sprinklerinstallatie in de loods kunnen plaatsen. Deze sprinklerinstallatie leveren wij niet, die kunt u zelf kopen bij een leverancier. Let u hierbij wel op het gewicht van de installatie. De maximaal toelaatbare sneeuwlast van uw loods moet worden verminderd met het gewicht van de sprinklerinstallatie. 

3. Gebruik een Kroftman loods alleen voor opslag 

De belangrijkste tip is, gebruikt u onze loodsen als opslagruimte en niet als werkplaats of kantoor. De (brand)veiligheidseisen waaraan onze loodsen voldoen zijn niet afgestemd op de (langdurige) aanwezigheid van mensen of dieren.

Brandwerende coating is geen optie voor onze loodsen. De C-profielen van onze loodsen zijn heel licht. Dat is prettig voor het opbouwen, vervoeren en de prijs (minder materiaalkosten) van de loods, maar ze zijn daardoor niet geschikt voor een brandwerende coating. Een brandwerende coating heeft geen effect omdat het metaal zo licht is en er onvoldoende massa is om de warmte af te voeren. Denk bijvoorbeeld aan een (dunne) vork die in een pan kokend water direct gloeiend heet wordt en het dikke handvat van een pan kokend water die nog gewoon vast te pakken is.

Praktijk en preventietips voor uw loods 

Op de website van verzekeraar Interpolis vertellen klanten over hun ervaring met een brand. Lauran Vermue uit Heinkenszand had in 2019 te maken met een brand in een loods bij zijn bedrijf. Wellicht kunt u uw voordeel doen met zijn praktijk- en preventietips. Hieronder hebben we er enkele voor u op een rijtje gezet:

  • Allereerst, sluit u een brandverzekering af als u niet in staat bent de eventuele schade bij brand zelf te betalen. 
  • Beschouw het doornemen van de verzekeringsvoorwaarden als een belangrijk onderdeel voor het voortbestaan van uw bedrijf. Let op wat wél, maar ook wat níet is verzekerd. En bedenk of u voor de risico’s die u niet kunt verzekeren preventiemaatregelen kunt nemen. 
  • Zorgt u ervoor dat u de actuele tekening en indeling van uw bedrijfspand digitaal hebt. Net zoals voorraad- en inventarislijsten. Zo kunt u de verzekeraar eenvoudig laten zien waar en hoe de spullen en producten opgeslagen waren. En wat de waarde ervan is. 
  • Monteer acculaders op een niet-brandbare ondergrond en plaats ze in een niet-brandbare omgeving.
  • Uw bedrijfspand is verzekerd voor de herbouwwaarde. Geef tussentijdse aanpassingen aan uw bedrijfspand door aan uw verzekeraar. Dan hoeft u niet bang te zijn dat u onderverzekerd bent. 
  • Neem in het ontwerp van uw bedrijfspand al maatregelen mee die de kans op brand verkleinen. Vaak is het veel goedkoper om tijdens de bouw maatregelen te treffen om brand te voorkomen dan achteraf.

Wij hopen dat bovenstaande informatie helpt een weloverwogen keuze te maken. Als u precies wilt weten wat de loods van uw keuze kost, vult u dan vrijblijvend onze offertetool in. Bij de laatste vraag vult u uw postcode in en kunt u wanneer gewenst kiezen voor de optie ‘montage toevoegen’. Hieruit komt een offerte die wij u per e-mail toesturen waarin u in één oogopslag ziet wat de montagekosten en transportkosten zijn voor uw loods. U kunt meerdere offertes maken en verschillende opties aanvinken. Zo kunt u deze goed vergelijken.

Heeft u toch nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Offerte aanvragen